Topbelading van tanks: opgelet voor valgevaar

Topbelading van tanks, Valbeveiligingsapparatuur, Pacquet

Toegangsbordes of geen toegangsbordes?

 

Stel de juiste vraag! 
Passerelle d'accès sécurisé, Risque de chute de hauteur sur citerne, Pacquet

Een onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met veiligheidsprofessionals.

 

Te lezen in het laatste nummer van de Journal du Vrac: Exclusief interview met Samuel Pacquet

 

Topbelading van tanks, Valbeveiligingsapparatuur, Pacquet

Hier is het verhaal van een val van een hoogte ...

Paul werkt al 10 jaar in een bedrijf, gespecialiseerd in tanktransport van goederen en moet bij een klant een lading lossen.

Via de ladder achteraan de vrachtwagen beklimt hij de tank om die te ontluchten.

Hij knielt om een van de mangaten te openen, maar glijdt uit en valt.

Resultaat 

 • Een val van een hoogte van 4 meter 
 • 2 gebroken polsen
 • 3 maanden werkonderbreking

Dit verhaal is gebaseerd op een van de 16 ongevallenverslagen die u kunt raadplegen op de website van het INRS (Frans instituut voor gezondheid en veiligheid op het werk): https://www.inrs.fr/publications/bdd/epicea/recherche.html"

Wist u dat:

Vallen van hoogte 11% van de werkonderbrekingen van meer dan 4 dagen* in de transportsector vertegenwoordigen? Naast de gevolgen voor het slachtoffer is er ook nog de aansprakelijkheid van de werkgever en de klant.

* Volgens de brochure met ongevalstatistieken van het Comité Technique National C (het technisch comité voor de transportsector).

Veiligheidsharnas en vallijn op de bovenkant van een tank : aandachtspunten

 • Ankerpunt
 • Veiligheidsharnas
 • Lengte van de vallijn
 • Weeromstandigheden
 • Obstakels
 • Staat van de ladder
 • Tankoppervlak

Interventions sur le dôme des citernes, Risque de chute de hauteur, Pacquet

En u? 

 

Zou u in deze omstandigheden willen werken?

 

 

Stel de juiste vragen

 • Is het ankerpunt van de chauffeur gecontroleerd?
 • Mag mijn operator wel alleen werken?
 • Draagt de chauffeur zijn veiligheidsharnas?
 • Is het veiligheidsharnas van de chauffeur gecontroleerd?
 • Is mijn operator geschikt om dit werk uit te voeren? Is hij ervoor opgeleid?
 • De staat van de ladder achteraan de tankauto moet worden gecontroleerd
 • Ik moet eerste hulp voorzien bij een val
 • Is deze taak werkelijk eenmalig en van korte duur?
 • Als mijn operator zijn evenwicht verliest of uitglijdt, valt hij ook als hij aan een vallijn is vastgehaakt.
 • Loopt de chauffeur bij een val het risico de grond te raken?
 • Opgelet voor het slingereffect bij een val
 • Als mijn operator valt, zijn er dan obstakels die een bijkomend ongeval kunnen veroorzaken?
 • En wat riskeer ik?

Hoe kan ik operatoren en chauffeurs maximaal beveiligen wanneer ze werken op de bovenkant van een tank?

Topbelading van tanks, Valbeveiligingsapparatuur, Pacquet

Moet ik een beveiligd toegangsbordes voor topbelading van tanks installeren?

Bij verplaatsingen op het bordes:

 • Bij evenwichtsverlies kan men niet meer vallen van hoogte
 • Een veiligheidsharnas dragen is niet verplicht: geen wettelijke controles of verplichte opleidingen
 • Tijdswinst voor operatoren en chauffeurs
 • Operatoren worden niet gehinderd door een vallijn en kunnen alleen werken

Topbelading van tanks, Valbeveiligingsapparatuur, Pacquet

Besluit

 • Meer arbeidscomfort
 • Snellere afhandeling
 • Hogere productiviteit
 • De toegang tot de bovenkant van de tank en de werkzaamheden erop verlopen volledig beveiligd

 

Onze klanten getuigen

Topbelading van tanks, Valbeveiligingsapparatuur, Pacquet

Onderhoudsverantwoordelijke, bulktoepassing voedingsindustrie

"Vroeger konden wij onze laadinstallatie niet verstellen en bestond er een hoog valrisico. Pacquet hield rekening met onze beperkingen en integreerde het laadbordes in onze installatie. Sindsdien kunnen onze chauffeurs in alle veiligheid mangaten openen en sluiten. Het bordes is aanpasbaar aan alle tanktypes en er zijn geen onbeveiligde openingen meer"

Topbelading van tanks, Valbeveiligingsapparatuur, Pacquet

Onderhoudsverantwoordelijke, chemische sector (coagulatoren)

"Wagons werden bij ons altijd vanaf een smal en glad platform gelost, in gehurkte houding: onze operatoren vonden dat gevaarlijk en hinderlijk. Pacquet bood ons een blijvende oplossing. Vallen is niet meer mogelijk: onze operatoren werken altijd onder de veiligste omstandigheden. De oplossing is ons zodanig bevallen dat we hetzelfde bordes ook op een andere laadinstallatie hebben geplaatst."

Onderhoudsverantwoordelijke, chemische sector (fytosanitaire producten)

"Vroeger moesten onze operatoren gevaarlijk naar beneden leunen om het werkgebied af te bakenen, dat bovendien niet geschikt was voor alle tanks. Door toegangsbordessen te installeren, hebben we de veiligheid en het werkgebied bovenop de tanks aanzienlijk kunnen verbeteren: onze operatoren kunnen voortaan in alle veiligheid werken." 

Topbelading van tanks, Valbeveiligingsapparatuur, Pacquet

 

Alle uittreksels uit de wetgeving vindt u terug op onze website: www.empotage-pacquet.com

 

Artikel, Topbelading van tanks, Valbeveiligingsapparatuur, Pacquet

Te lezen in de laatste Journal du Vrac

EXCLUSIEF INTERVIEW MET SAMUEL PACQUET, DIRECTEUR VAN PACQUET INDUSTRIE

Operators die aan de tankkoepel werken (laden, lossen, controleren, schoonmaken, enz.) moeten perfect beveiligd zijn om het risico op vallen te vermijden. Moeten PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) of CPE (Collectieve Beschermingsmiddelen) worden geïnstalleerd? Het antwoord is niet zo eenvoudig als het lijkt. Interview met Samuel Pacquet, directeur van het bedrijf Pacquet Solutions d'Empotage, aan de basis van een bewustwordingscampagne over de risico's van vallen van hoogte.

Lees het artikel