WETTELIJKE VERMELDINGEN

Uitvoering : INSITE - Agence web Drupal Lille & Paris

GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Elke online service beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot het absolute minimum (minimalisering van de gegevensverwerking) en bevat informatie over:           

  • de gegevensverantwoordelijke en de doeleinden van de gegevensverzameling
  • de gegevensbron wanneer voor de verwerking van uw verzoek andere gegevens dan de via de service verstrekte gegevens worden gebruikt
  • bewaartermijn van de gegevens
  • uw computerrechten en vrijheden en hoe u deze kunt uitoefenen bij de bedrijvengroep Pacquet Industrie

In alle gevallen,

  • is de juridische basis voor de gegevensverwerking de toestemming van de gebruiker die de gegevens vrijwillig indient
  • worden het verplichte of facultatieve karakter van de gegevens die voor de verwerking van uw verzoek worden verzameld en de verwerkte types gegevens in de verschillende formulieren vermeld
  • zijn de categorieën van de betrokkenen personen bedrijven
  • worden door het hostingbedrijf aangepaste veiligheidsmaatregelen genomen om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren
  • worden de persoonsgegevens nooit voor langer dan 5 jaar bewaard vanaf de laatste interactie vanwege de gebruiker.
  • kunt u indien u dit nodig acht een klacht indienen bij de CNIL.

De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de services die op deze site worden verstrekt, worden verwerkt volgens beveiligde protocollen en stellen de bedrijven van bedrijvengroep Pacquet Industrie in staat de aanvragen, ontvangen via hun computertoepassingen, te behandelen.