VEILIGHEID EN PREVENTIE, TOEGANG TANK

COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN (CBM): BESCHERM UW OPERATOREN EN CHAUFFEURS TEGEN VALLEN VAN HOOGTE

Pacquet Solutions d'Empotage is gespecialiseerd in de preventie van het valrisico bij werkzaamheden op de bovenzijde van tanks (die tot 4 meter hoog kunnen zijn). Pacquet ontwikkelt, ontwerpt en vervaardigt collectieve beschermingsmiddelen (CBM) en beveiligde toegangsbordessen voor de topbelading van tanks, voor de beveiliging van uw personeel bij de uitvoering van tijdelijke werkzaamheden op tanks.

Vallen van hoogte is een reëel risico dat in geen geval mag worden onderschat. De regelgeving geeft voorrang aan collectieve beschermingsmiddelen (CBM). Onze permanente installaties (toegang en werkgebied) beschermen uw operatoren tijdens risicosituaties wanneer ze werken op hoogte op de bovenzijde van een tank.