VAL VAN HOOGTE: WAT ZEGT DE REGELGEVING?

Toegangsbordes, maatwerk, Pacquet

VOLGENS DE ARBEIDSWETGEVING

  • "Moet de werkgever de maatregelen invoeren, voorzien in artikel L. 4121-1 over de volgende algemene basisprincipes inzake preventie: Preventieprincipe nr. 8: collectieve beschermingsmiddelen inzetten en hieraan voorrang geven boven persoonlijke beschermingsmiddelen;" Artikel L4121-2
  • "Tijdelijke werkzaamheden op hoogte moeten worden uitgevoerd vanop een werkoppervlak dat zodanig is ontworpen, geïnstalleerd of uitgerust dat de gezondheid en veiligheid van de werknemers zijn gewaarborgd en dat de werkzaamheden onder ergonomische omstandigheden kunnen worden uitgevoerd." Artikel R4323-58
  • "Het voorkomen van vallen van hoogte vanaf een werkoppervlak moet als volgt worden gewaarborgd: door stijve en voldoende stevige leuningen te integreren of naar behoren te bevestigen [...], ofwel op een andere manier die een gelijkwaardige veiligheid waarborgt." Artikel R4323-59

 

VOLGENS DE TECHNISCHE COMITÉS VAN DE BULKSECTOR

Aanbevelingen voor het laden en lossen van poedervormige producten in speciale tankwagens voor poedervormige producten

Toegangsbordes op maat gemaakte van de bulksector, Pacquet

  • De verzender en ontvanger zien toe op de goede staat van hun installaties
  • Toegangsinstallatie voor topbelading bulktanks, uitklapbare veiligheidskooi, Pacquet
  • Om veilige werkomstandigheden te waarborgen en te handhaven, moeten gepaste arbeidsmiddelen worden gebruikt. De voorrang gaat uit naar arbeidsmiddelen die collectieve bescherming verlenen." Artikel R4323-62
  • "Het is verboden om toegangs- en positioneringstechnieken met touwen te gebruiken voor een werkstation. Als het echter technisch niet mogelijk is om arbeidsmiddelen te gebruiken die de collectieve bescherming van de werknemers waarborgt [...] mogen ze worden gebruikt voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte." Artikel R4323-64
  • "Werkplaatsen binnen en buiten moeten zodanig worden ingericht, dat een veilig verkeer van voetgangers en voertuigen mogelijk is." Artikel R232-1-9
  • "Bordessen, uitspringende loopplanken, verhoogde platforms [...] moeten zodanig zijn gebouwd, geïnstalleerd of beschermd, dat de werknemers die ze moeten gebruiken niet worden blootgesteld aan valgevaar." Artikel R233-45
  • "De laadbruggen en -kaaien moeten zodanig zijn ingericht, dat werknemers niet worden blootgesteld aan valgevaar." Artikel R4214-21

 

Monte et Baisse toegangsbordes, Pacquet
Monte et Baisse toegangsbordes, Pacquet
Monte et Baisse toegangsbordes, Pacquet
Beveiligd toegangsbordes, Pacquet