HOE KUNT U VALGEVAAR BEPERKEN?

Beveiligd toegangsbordes, Pacquet

VOORRANG AAN COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN (CBM)

Pacquet Solutions d'Empotage, een belangrijke speler in de valbeveiliging, plaatst collectieve veiligheid en bescherming centraal bij het ontwerp van zijn apparatuur en garandeert dat zijn installaties uiterst veilig zijn en conform aan de geldende aanbevelingen van verzekeringsfonds CARSAT en van INRIS, het nationaal instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk. Onze apparatuur wordt opgeleverd en gecertificeerd door APAVE.

SITUATIES DIE EEN VEILIGHEIDSRISICO INHOUDEN VOOR OPERATOREN DIE OP DE BOVENZIJDE VAN EEN TANK WERKEN:

Bij werkzaamheden op de bovenzijde van de tank, bevinden operatoren zich vaak:

 • op hellende en/of gladde oppervlakken
 • op oppervlakken die een valgevaar inhouden door een hoogteverschil
 • in een werkgebied of op een toegangsbordes voor tankwagens met weinig of geen beveiliging rond de mangaten

Daarnaast moeten ze soms de tank beklimmen zonder collectieve en verhoogde beveiliging.

Beveiligd toegangsbordes, Pacquet

PACQUET: ONTWERPER EN PRODUCENT VAN TOEGANGSBORDESSEN VOOR TOPBELADING VAN TANKS MET VLOEISTOFFEN OF BULK

Pacquet Solutions d'Empotage ontwerpt samen met u een toegangsbordes, toegangsinstallatie of verladingsinstallatie die perfect voldoet aan uw toepassing of installatie. Onze technici en de ingenieurs van ons studiebureau begeleiden u van bij de ontvangst van uw aanvraag tot bij de installatie en inbedrijfstelling op uw productievestiging. Samen met u bespreken ze elk detail, om uiteindelijk een toegangsbordes voor topbelading te ontwerpen dat rekening houdt met:

 • de aard van de werkzaamheden die op de tank worden verricht: laden, lossen, wassen, ontluchten, monstername, ...
 • de soorten tanks op uw productielocatie: met één compartiment, meerdere compartimenten, ISO-tankcontainers, bulktanks, ...
 • de gebruiksfrequentie van het bordes
 • de apparatuur op de tank: ladder, roosters, enz.
 • de bestaande apparatuur op uw productielocatie bij een integratie
 • de beschikbare vloeroppervlakte
 • andere eventuele bijzondere kenmerken van uw productielocatie: persluchtvoorziening (als pneumatische aandrijving is vereist) of compatibiliteit met bestaande apparatuur (bijvoorbeeld bij een verladingsinstallatie)

Op maat gemaakt: een beveiligd toegangsbordes, speciaal voor u en met u ontworpen om te beantwoorden aan al uw vereisten

Toegangsbordes met klaptrap, preventie van valgevaar, Pacquet

NIET-AFGEBAKENDE ZONES BEPERKEN EN HET WERKGEBIED MAXIMAAL AFBAKENEN

Onze teams ontwerpen dagelijks innovatieve systemen met als doel het werkgebied op de bovenzijde van tanks maximaal af te bakenen. De enige doelstelling: niet-afgebakende zones met een duidelijk valgevaar maximaal beperken. Er bestaan veel mogelijkheden:

 • een volledig gesloten werkvloer met optionele toegangsluiken
 • afbakeningssystemen met pneumatisch aangedreven schuifhekken
 • met hendel op afstand bediende uitklapbare hekken, rechtstreeks vanaf het platform (Monte et Baisse® toegangsbordes)
 • systemen voor vergrendeling in opbergstand
 • het bordes wordt geblokkeerd bij onjuiste plaatsing of als het niet compatibel is met de toegang tot de bovenzijde van een tank
Toegangsbordes bulksector, Pacquet
Toegangsbordes bulksector, Pacquet
Toegangsbordes bulksector, Pacquet
Toegangsbordes bulksector, Pacquet