MONTE ET BAISSE BEVEILIGD TOEGANGSBORDES EN LAADBORDES: VOOR optimale VEILIGHEID OP TANKWAGENS

Voor het transport, de behandeling en opslag van vloeistoffen, vloeibare gassen of bulkproducten krijgen productievestigingen te maken met allerlei soorten tankwagens en tankwagons. Er bestaan talrijke configuraties met een verschillende hoogte, lengte, ontwerp of hellingsgraad: groot, klein, voor tankcontainers, enz. Het probleem blijft echter altijd hetzelfde: hoe kunt u uw operatoren of chauffeurs optimaal beveiligen als zij steeds op verschillende tanks in de hoogte moeten werken? Hoe kunt u valgevaar zo veel mogelijk vermijden? Speciaal hiervoor heeft Pacquet Solutions d'Empotage een bordes met een eenvoudig en innovatief werkingsprincipe ontwikkeld: zodra de tankwagen in positie is, wordt een tijdelijke veiligheidskooi (met variabele lengte) zo dicht mogelijk bij de tank gebracht, door verschillende bewegingen te combineren.

Monte et Baisse laadbordes op productielocatie, Pacquet

DE VEILIGHEIDSKOOI KAN STIJGEN/DALEN, KANTELEN EN VOORUIT/ACHTERUIT BEWEGEN, OM ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE TANK TE WORDEN GEPLAATST

Vanaf een bedieningspaneel op het platform past de operator met behulp van drukknoppen de positie van de tijdelijke veiligheidskooi aan de hoogte en hellingsgraad van de tank aan. Hij kan dus zelf zijn werkgebied afbakenen, zonder dat hij hiervoor de tank hoeft te beklimmen. Het werkgebied kan nauwkeurig worden afgebakend, omdat de tijdelijke veiligheidskooi van het Monte et Baisse® laadbordes in verschillende richtingen kan bewegen: stijgen/dalen, kantelen en vooruit/achteruit (3e as met slag van 400mm is optioneel).

De pneumatische cilinders kunnen afzonderlijk worden bediend, waardoor u de veiligheidskooi met een grote precisie kunt doen stijgen of dalen en naar links of naar rechts doen kantelen.

Door een 3e as toe te voegen, kan de veiligheidskooi ook dwars op de draagstructuur worden verplaatst, zodat het werkgebied definitief kan worden afgebakend. Het eindresultaat is een veiligheidskooi die eender welke tank kan afbakenen, ongeacht de hoogte, lengte, hellingsgraad en eventuele toegevoegde elementen. Zo kunt u ook bovenop een tankwagen een zeer veilig werkgebied creëren. Zodra het Monte et baisse® laadbordes zo dicht mogelijk bij de tank is geplaatst, kan uw operator of chauffeur in alle veiligheid werken.

DRAAGSTRUCTUUR VAN HET BORDES

Dankzij zijn onafhankelijke draagstructuur kan het Monte et Baisse® laadbordes worden aangepast aan alle bestaande installaties, zonder hierbij de bestaande metaalstructuren mechanisch te belasten. De draagstructuur van het bordes is zodanig ontworpen dat ze snel kan worden gemonteerd, waardoor uw apparatuur snel operationeel is na de inbedrijfstelling.

Beveiligd toegangshekje Monte et Baisse laadbordes, Pacquet

TIJDELIJKE VEILIGHEIDSKOOI

De tijdelijke veiligheidskooi van het Monte et baisse® laadbordes is gemaakt van aluminium en daardoor licht en zeer mobiel. Afhankelijk van de af te bakenen tankwagens is de veiligheidskooi in lengte verstelbaar. Op verzoek kan de lengte van de veiligheidskooi bovendien worden aangepast van 4 tot 12 meter.

HET TOEGANGSHEK TOT HET BORDES

Het toegangshek is aangesloten op een pneumatische cilinder. Zolang het hekje open is, kan de veiligheidskooi niet worden verplaatst. Een operator kan de veiligheidskooi dus niet bewegen wanneer een andere operator op de tank aan het werken is. Zo bent u zeker dat het werkgebied tijdens heel de interventie blijft afgebakend.

Monte et Baisse laadbordes op productielocatie, Pacquet

MOBIELE UITKLAPBARE HEKKEN MET AFSTANDSBEDIENING

De schuifhekken van het Monte et baisse® laadbordes hebben maar één doel: het werkgebied van de operator aanpassen en afbakenen, zodat hij op de tank kan werken door ze langs de veiligheidskooi uit te schuiven.

Dit is de laatste innovatie van Pacquet op het gebied van schuifhekken: de uitklapbare schuifhekken kunnen via een afstandsbediening worden afgesteld. De operator hoeft zich dus niet meer te verplaatsen op de tank om zijn hekken te plaatsen.

De mobiele en beveiligde uitklapbare schuifhekken van het Monte et Baisse® laadbordes kunnen voortaan rechtstreeks vanaf het bordes op afstand worden bediend.

Zodra de veiligheidskooi op de tankwagen is geplaatst, moeten operatoren zich niet meer zoals voorheen binnen de veiligheidskooi verplaatsen om de schuifhekken te positioneren.

  • Gedaan met het verplaatsen van hekken tijdens werkzaamheden op de tank: operatoren beschikken tijdens hun verplaatsingen over een optimaal gezichtsveld zonder zich zorgen te hoeven maken over de correcte plaatsing van de schuifhekken: ze kunnen zich onbeperkt bewegen, zonder struikelgevaar
  • Een nog veiliger werkgebied: zodra de schuifhekken zijn vergrendeld en neergelaten, maken ze direct contact met de tank. Niet-afgebakende openingen vormen dus niet langer een toegangsrisico.
  • Aanpasbare apparatuur op Monte et Baisse® laadbordessen die al op productielocaties zijn geïnstalleerd: onze nieuwe schuifhekken met afstandsbediening kunnen snel worden toegevoegd aan bestaande bordessen!
  • Deze innovatie voldoet aan de normen voor nieuwe tanks in omloop: eens over de hele lengte boven de luiken van de mangaten geplaatst, die kunnen verschillen in hoogte, worden de hekken pneumatisch neergelaten om het werkgebied af te bakenen.
RESULTAAT: EEN OP AFSTAND AFGEBAKEND WERKGEBIED MET MINIMAAL VALGEVAAR EN MEER VEILIGHEID VOOR IEDEREEN.

MEERDERE CONFIGURATIES NAARGELANG UW BEHOEFTE

  • Een breed scala aan beschikbare opties (de tijdelijke veiligheidskooi vooruit/achteruit bewegen, intrekbare trede, automatische vergrendeling en hoge/lage stand)
  • Staand model, hangend model of geïntegreerd in het proces van de klant
  • Alleen Monte et Baisse® laadbordes als aanvulling op bestaande installatie
  • Laadbordes geïntegreerd in enkel of dubbel toegangsbordes
  • Volledige enkele of dubbele verladingsinstallatie met Monte et Baisse® toegangsbordes en laadarmen voor topbelading, Pacquet (max. 4 per verladingsinstallatie)
MOMENTEEL ZIJN BIJNA 180 MONTE ET BAISSE LAADBORDESSEN GEÏNSTALLEERD EN IN BEDRIJF. OOK U KUNT HET VALGEVAAR OP UW INSTALLATIES MINIMALISEREN EN EEN GEBRUIKER WORDEN VAN HET MONTE ET BAISSE TOEGANGSBORDES: NEEM CONTACT OP MET ONZE TEAMS
Monte et Baisse toegangsbordes, hangend model