MASE-GECERTIFICEERD BEDRIJF

Interview met onze verantwoordelijke voor kwaliteit, hygiëne, veiligheid en milieu (QHSE)

MASE-gecertificeed, Pacquet

WAT IS MASE?

De Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises (Handleiding voor de verbetering van de veiligheid op bedrijven, MASE) is een nationaal erkend referentiedocument voor gezondheid, veiligheid en milieuveiligheid op bedrijven. Het is het referentiedocument voor hygiëne, veiligheid en leefmilieu (HSE) dat door onze klanten het meest wordt gebruikt en door hen wordt erkend. Het is een waarborg voor onze bestaande en toekomstige klanten dat we op een ernstige en betrouwbare manier de risico's binnen onze organisatie beoordelen.

WAT HEEFT ERTOE GELEID DAT DEZE AANPAK BIJ PACQUET SOLUTIONS D'EMPOTAGE WERD INGEVOERD? WAAROM IS HIJ GEÏMPLEMENTEERD?

Wij verkopen beveiliging. Veiligheid is ons beroep. Het is daarom essentieel om te streven naar "0 ongevallen" en om de risico's te identificeren en waar mogelijk te elimineren, of ze nu van buitenaf afkomstig zijn of eigen zijn aan ons bedrijf. Onze teams werken elke week met andere klanten. Er is dus geen sprake van routine, maar er zijn wel beperkingen wat betreft samenwerking, weersomstandigheden, specifieke en steeds andere risico's, enz. Door deze elementen te voorzien, kunnen we ermee rekening houden vóór en tijdens de werkzaamheden.

WAT BETEKENT DAT VOOR DE DAGELIJKSE ACTIVITEITEN VAN PACQUET?

Het is een houding waarbij iedereen zich actief betrokken voelt bij deze aanpak. "Ik ben niet alleen verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid, maar ook voor die van de anderen; Gedeelde waakzaamheid is voor mij belangrijk." Dat betekent training en bewustmaking van de belangrijkste spelers binnen het bedrijf, die hun taken autonoom moeten kunnen uitvoeren en zich bewust moeten zijn van de risico's. Dat betekent dat de gebruikte methodes gevalideerd moeten worden door feedback uit het veld en dat voor elk project een start- en sluitingsvergadering moet worden gehouden, met deelname van alle stakeholders. Want wij hebben maar één doel: onze knowhow perfectioneren.

HOE IS DE LAATSTE CERTIFICERING VERLOPEN?

Onze laatste certificering hebben we behaald begin 2021, voor de tweede keer op rij. Ze is verlengd met 3 jaar. Dit is een kwaliteitsgarantie en een blijk van vertrouwen in ons bestaande systeem.

WAT ZIJN DE VERBETERPUNTEN?

Momenteel zijn we interne auditors aan het opleiden. Het doel: dat onze medewerkers wederzijdse interne audits kunnen uitvoeren, als actieve deelnemers aan de HSE-processen bij Pacquet Solutions d'Empotage. Al even belangrijk voor ons is de detectie van gevaarlijke handelingen en het nemen van maatregelen om toekomstige ongevallen voor te kunnen zijn.

WELK VOORDEEL HEEFT DE MASE-CERTIFICERING VOOR ONZE KLANTEN? EN VOOR ONZE TEAMS?

Deze certificering geeft ieder van ons enerzijds vertrouwen, zekerheid en verantwoordelijkheid, maar maakt van ons anderzijds ook actieve deelnemers, omdat we de best practices van ons gezondheids-, veiligheids- en milieubeleid (HSE) moeten toepassen. De verbetering en handhaving van onze veiligheidsindicatoren is een geleidelijk proces dat constant in vraag moet worden gesteld; In de loop der jaren is de MASE-certificering een vereiste geworden van onze klanten. Maar ook wij eisen het van onze onderaannemers.

Monte et Baisse toegangsbordes, agribusiness, dubbel versie, Pacquet